Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Konkurs o Unii Europejskiej

W dniu 29 maja 2019 roku w SP w Bratoszewicach został przeprowadzony XVIII gminny konkurs o Unii Europejskiej. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej, kształtowanie pro-europejskich postaw, rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii Unii Europejskiej. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie. Drużyny składały się z 3 uczniów. Konkurs składał się z części testowej (kahoot), części pytań otwartych oraz układanie z puzzli obiektów charakterystycznych. Konkurs prowadziły uczennice klasy VIII. Pierwsze miejsce zajęła szkoła ze Strykowa, miejsce drugie zaś szkoła z Bratoszewic. Pamiątkowe dyplomy i książki wręczyła pani dyrektor Iwona Ciecińska. Nagrody oraz gadżety zostały ufundowane przez Urząd Miejski w Strykowie. Konkurs został przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego Adama Rutkowskiego i Piotra Banaszka.