Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 16 października na trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się apel z okazji Dnia papieskiego.

Na początku apelu została wykonana pieśń „Santo Subito” w wykonaniu Asi Tomczyk i Karoliny Florczak. Następnie przedstawiony był krótki opis życia Karola Wojtyły. Wspomniane było między innymi kiedy się urodził, gdzie studiował, jak został papieżem, kiedy umarł. Kolejnie była zaśpiewana pieśń „Taki duży taki mały” w wykonaniu klasy III podstawówki. Na zakończenie apelu było przedstawione życie zwykłych ludzi którzy zostali Świętymi lub Błogosławionymi na zasadzie pokazania ich wad i zalet. Był odtworzony film który pokazywał że każdy może zostać Świetym chociaż nie zawsze jest grzeczny i posłuszny.

Michał Grzegorczyk