Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Zasady, kryteria oraz dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Strykowa z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2019/2020

Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 22.02.2019r do dnia 28.02.2019r .

 

Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Strykowa z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2019/2020

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie karty zgłoszenia kandydata.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

 

 

 

Deklaracja dotycząca kontynuowania wychowania przedszkolnego

application/msword deklaracja_przedszlole_2019.doc (29.7 kB)

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego

application/msword wniosek_przedszkole_2019.doc (78.3 kB)

Karta zgłoszenia ucznia do klasy I - dla dziecka z obwodu

application/msword karta_zgloszenia_sp_2019.doc (62.0 kB)

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I - dla dziecka spoza obwodu

application/msword wniosek_sp_2019.doc (68.6 kB)

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

application/msword karta_zgloszenia_swietlica.doc (27.1 kB)

application/msword oswiadczenia_RODO_sp.doc (39.4 kB)

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 2018 / 2019

application/pdf rekrutacja_pdf-na-men.pdf (761.8 kB)