Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2020/2021

Zasady, kryteria oraz dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2020/2021.

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stryków.

Do pierwszych klas przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie 02 – 20 marca br.


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z:
Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2020/2021
 
Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 21.02.2020 r do dnia 28.02.2020r .
 
 
Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z:
 Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2020/2021
 
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie karty zgłoszenia kandydata.