Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uroczystość 75. Rocznicy Bitwy nad Bzurą

W dniu 12 września odbyła się w Koźlu uroczystość rocznicowa upamiętniająca 75. rocznicę Walk nad Bzurą podczas drugiej wojny światowej.
Przedstawicielami naszej szkoły biorącymi udział w tej uroczystości byli Aleksandra Zjawiona, Aleksandra Pelska, Krzysztof Pelski jako sztandar główny. Anna Burtka, Wiktoria Ferenc, Dominik Zych, Marika Walka i Olga Kowalczyk jako sztandar zastępczy. Byliśmy pod opieką pani dyrektor naszej szkoły Ewy Piórkowskiej. Obchody rozpoczęła polowa msza św. w intencji poległych żołnierzy we wrześniu 1939 roku. Po mszy św. kwiaty pod pomnikiem żołnierza złożyły delegacje władz, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Banku Spółdzielczego w Strykowie, sołectw i szkół oraz zaproszonych gości. Kwiaty złożył również Burmistrz Miasta-Gminy Stryków Andrzej Jankowski.
W skład naszej delegacji z kwiatami wchodziła pani Dyrektor, Krzysztof Pelski i Olga Kowalczyk.
W trakcie uroczystości, nastąpiło udekorowanie sztandaru szkoły w Koźlu Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w dowód za patriotyczne tradycje przez wojewodę Jolantę Chełmińską. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał również Tadeusz Piotrowski- główny inicjator budowy pomniku żołnierza przy którym odbywała się cała uroczystość. Po dekoracji nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów najpierw szkół, później Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyglądało to tak, iż każda ze szkół występowała na środek, naprzeciwko pomnika oddawała uroczysty hołd poprzez pochylenie sztandaru i udawała się do wyjścia.

Ola Pelska