UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uroczystość 75. Rocznicy Bitwy nad Bzurą

W dniu 12 września odbyła się w Koźlu uroczystość rocznicowa upamiętniająca 75. rocznicę Walk nad Bzurą podczas drugiej wojny światowej.
Przedstawicielami naszej szkoły biorącymi udział w tej uroczystości byli Aleksandra Zjawiona, Aleksandra Pelska, Krzysztof Pelski jako sztandar główny. Anna Burtka, Wiktoria Ferenc, Dominik Zych, Marika Walka i Olga Kowalczyk jako sztandar zastępczy. Byliśmy pod opieką pani dyrektor naszej szkoły Ewy Piórkowskiej. Obchody rozpoczęła polowa msza św. w intencji poległych żołnierzy we wrześniu 1939 roku. Po mszy św. kwiaty pod pomnikiem żołnierza złożyły delegacje władz, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Banku Spółdzielczego w Strykowie, sołectw i szkół oraz zaproszonych gości. Kwiaty złożył również Burmistrz Miasta-Gminy Stryków Andrzej Jankowski.
W skład naszej delegacji z kwiatami wchodziła pani Dyrektor, Krzysztof Pelski i Olga Kowalczyk.
W trakcie uroczystości, nastąpiło udekorowanie sztandaru szkoły w Koźlu Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w dowód za patriotyczne tradycje przez wojewodę Jolantę Chełmińską. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał również Tadeusz Piotrowski- główny inicjator budowy pomniku żołnierza przy którym odbywała się cała uroczystość. Po dekoracji nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów najpierw szkół, później Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyglądało to tak, iż każda ze szkół występowała na środek, naprzeciwko pomnika oddawała uroczysty hołd poprzez pochylenie sztandaru i udawała się do wyjścia.

Ola Pelska