Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W sobotę 17 grudnia 2016 roku grupa projektowa "Kesz, gps i skarb jest! - geocaching" wyruszyła na kolejne poszukiwania skrytek do Łodzi. Odkrywaliśmy zagadki na terenie łódzkiego ZOO i w Parku Na Zdrowiu. Większość keszy została wyjątkowo przemyślana i przygotowana przez autorów, co powodowało ogromne zadowolenie w momencie znalezienia. Prowadząc poszukiwania na terenie ZOO mieliśmy okazję do podziwiania wielu gatunków zwierząt. Mimo mroźnej aury wyprawa była wyjątkowo udana i obfitująca w 
odkrycia. Grupa projektowa w składzie: Aleksandra Horodecka, Marcel Ruta, Sergiusz Rosiak, Adam Piątkowski, gościnnie Patryk Kuczkowski, p. Elżbieta Foks - opiekun.