Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 3 października 2017 r. uczniowie klasy I szkoły podstawowej w Bratoszewicach uczestniczyli w zorganizowanej pogadance z dzielnicowym mł. asp. Dawidem Błażejewskim z Komisariatu Policji w Strykowie . Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomnieli sobie zasady przechodzenia przez jezdnię. Pan dzielnicowy zwrócił uwagę dzieci na organizowanie bezpiecznych gier i zabaw w miejscach do tego przeznaczonych, uczulił uczniów na kontakt z obcymi, nieznajomymi ludźmi. Powiedział o bezwzględnym zakazie częstowania się słodyczami od nieznajomych i nie oddalania się z nimi nigdzie. Nauczył dzieci bezpiecznej postawy w przypadku ataku agresywnego, groźnego psa. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, w których obiecali bezpiecznie i z rozwagą poruszać się po drodze.