DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 3 października 2017 r. uczniowie klasy I szkoły podstawowej w Bratoszewicach uczestniczyli w zorganizowanej pogadance z dzielnicowym mł. asp. Dawidem Błażejewskim z Komisariatu Policji w Strykowie . Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomnieli sobie zasady przechodzenia przez jezdnię. Pan dzielnicowy zwrócił uwagę dzieci na organizowanie bezpiecznych gier i zabaw w miejscach do tego przeznaczonych, uczulił uczniów na kontakt z obcymi, nieznajomymi ludźmi. Powiedział o bezwzględnym zakazie częstowania się słodyczami od nieznajomych i nie oddalania się z nimi nigdzie. Nauczył dzieci bezpiecznej postawy w przypadku ataku agresywnego, groźnego psa. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, w których obiecali bezpiecznie i z rozwagą poruszać się po drodze.