Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Szkolny apel dla Niepodległej

"BIAŁY ORZEŁ WZBIĆ SIĘ NIE MOŻE” to przedstawienie stanowiące trzecią część obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadzeni rodzice, uczniowie i pracownicy Szkoły ze wzruszeniem obejrzeli występ artystyczny pt. „Pisk orła białego” w wykonaniu naszych uczniów - przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Kalinowskiej. W trakcie spektaklu młodzi artyści, odwołując się do poezji i prozy z okresu zaborów, przypomnieli lata niewoli Polski i Polaków. Opowieść dopełnił taniec czterech orłów – trzech czarnych symbolizujących zaborców oraz Białego Orła - symbolu niepodległej Ojczyzny. Jego głos - pisk słyszany był nieustannie w duszy Polaków. Nie pozwalał im na utratę nadziei odzyskania utraconej wolności. Podniosły i odświętny nastrój podkreśliła bogata charakteryzacja. Oprawę muzyczną stanowiły pełne emocji, patriotyczne piosenki wzruszająco wykonane przez uczniów. Zgromadzona w sali publiczność z wielką uwagą wsłuchiwała się w słowa płynące ze sceny. Przedstawienie pobudziło do refleksji nad tym, czym dla każdego Polaka jest Ojczyzna.