NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Szkolny apel dla Niepodległej

"BIAŁY ORZEŁ WZBIĆ SIĘ NIE MOŻE” to przedstawienie stanowiące trzecią część obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadzeni rodzice, uczniowie i pracownicy Szkoły ze wzruszeniem obejrzeli występ artystyczny pt. „Pisk orła białego” w wykonaniu naszych uczniów - przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Kalinowskiej. W trakcie spektaklu młodzi artyści, odwołując się do poezji i prozy z okresu zaborów, przypomnieli lata niewoli Polski i Polaków. Opowieść dopełnił taniec czterech orłów – trzech czarnych symbolizujących zaborców oraz Białego Orła - symbolu niepodległej Ojczyzny. Jego głos - pisk słyszany był nieustannie w duszy Polaków. Nie pozwalał im na utratę nadziei odzyskania utraconej wolności. Podniosły i odświętny nastrój podkreśliła bogata charakteryzacja. Oprawę muzyczną stanowiły pełne emocji, patriotyczne piosenki wzruszająco wykonane przez uczniów. Zgromadzona w sali publiczność z wielką uwagą wsłuchiwała się w słowa płynące ze sceny. Przedstawienie pobudziło do refleksji nad tym, czym dla każdego Polaka jest Ojczyzna.