DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania

application/pdf Poradnik Rady Rodzicow. Kompetencje i zasady dzialania.pdf (2.0 MB)