UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 27 .05. 2015 r. W ZS Nr 2 w Bratoszewicach odbył się już XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej .

W konkursie brały udział cztery szkoły podstawowe w składzie po trzy osoby ze szkoły .

Do konkursu przystąpiły :

Szkoła Podstawowa z Dobrej

Szkoła Podstawowa NR1 w Strykowie

Szkoła Podstawowa Nr2 w Strykowie

Szkoła Podstawowa z Bratoszewic

Uczestnicy w tegorocznym konkursie zmagali się z rozwiązaniem testu, który składał się z 20 pytań –tematyka historia powstania UE, odpowiadali na trzy pytania – charakterystyczne elementy państw UE wybierając jeden z 12 zestawów a na zakończenie w kategorii plastycznej projektowali swoje ,,nowe’’ logo UE. Organizatorem Konkursu był EURO-KLUB działający przy szkole w Bratoszewicach.

Konkurs przygotowała p. Barbara Antczak-Sadowska poprowadziła uczennica klasy III gimnazjum Joanna Tomczak .

I miejsce - Wojciech Piechurski klasa VI ZSNr1 w Strykowie (24,5 punktów)

II miejsce – Jakub Garus klasa VI ZSNr1 w Strykowie (24 punkty)

III miejsce –Jakub Górski klasa VI SP Dobra (23,5 + 3 punkty z dogrywki z Jakubem Wiankowskim)

IV miejsce Jakub Wiankowski klasa VI SP Nr1 im .W Jagiełły w Strykowie(23,5 punktów)

V-miejsce Karolina Michalak klasa VI SP Dobra (23 punkty)

VI-miejsce Marcel Ruta klasa VI ZSNr2 Bratoszewice (22 punkty)

VII-miejsce Marcin Matuszczak klasa VI SP Nr1 im. W. Jagiełły w Strykowie

VIII-miejsce Martyna Śliskowska klasa VI SP ZSNr1 w Strykowie (20,5 punktów)

VIII- miejsce Natalia Śliwkiewicz klasa VI ZSNr2 Bratoszewice (20,5 punktów)

VIII – miejsce Julita Klimczak klasa VI SP Dobra (20,5 punktów)

IX miejsce –Zuzanna Piotrowska klasa V ZSNr2 Bratoszewice (16,5 punktów)

IX-miejsce Oliwier Bolechowicz klasa V SPNr1 im. W. Jagiełły w Strykowie (16,5 punktów)