Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 27 .05. 2015 r. W ZS Nr 2 w Bratoszewicach odbył się już XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej .

W konkursie brały udział cztery szkoły podstawowe w składzie po trzy osoby ze szkoły .

Do konkursu przystąpiły :

Szkoła Podstawowa z Dobrej

Szkoła Podstawowa NR1 w Strykowie

Szkoła Podstawowa Nr2 w Strykowie

Szkoła Podstawowa z Bratoszewic

Uczestnicy w tegorocznym konkursie zmagali się z rozwiązaniem testu, który składał się z 20 pytań –tematyka historia powstania UE, odpowiadali na trzy pytania – charakterystyczne elementy państw UE wybierając jeden z 12 zestawów a na zakończenie w kategorii plastycznej projektowali swoje ,,nowe’’ logo UE. Organizatorem Konkursu był EURO-KLUB działający przy szkole w Bratoszewicach.

Konkurs przygotowała p. Barbara Antczak-Sadowska poprowadziła uczennica klasy III gimnazjum Joanna Tomczak .

I miejsce - Wojciech Piechurski klasa VI ZSNr1 w Strykowie (24,5 punktów)

II miejsce – Jakub Garus klasa VI ZSNr1 w Strykowie (24 punkty)

III miejsce –Jakub Górski klasa VI SP Dobra (23,5 + 3 punkty z dogrywki z Jakubem Wiankowskim)

IV miejsce Jakub Wiankowski klasa VI SP Nr1 im .W Jagiełły w Strykowie(23,5 punktów)

V-miejsce Karolina Michalak klasa VI SP Dobra (23 punkty)

VI-miejsce Marcel Ruta klasa VI ZSNr2 Bratoszewice (22 punkty)

VII-miejsce Marcin Matuszczak klasa VI SP Nr1 im. W. Jagiełły w Strykowie

VIII-miejsce Martyna Śliskowska klasa VI SP ZSNr1 w Strykowie (20,5 punktów)

VIII- miejsce Natalia Śliwkiewicz klasa VI ZSNr2 Bratoszewice (20,5 punktów)

VIII – miejsce Julita Klimczak klasa VI SP Dobra (20,5 punktów)

IX miejsce –Zuzanna Piotrowska klasa V ZSNr2 Bratoszewice (16,5 punktów)

IX-miejsce Oliwier Bolechowicz klasa V SPNr1 im. W. Jagiełły w Strykowie (16,5 punktów)