UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

24 marca 2017 roku w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona. W tym roku święto to przybrało formę gry terenowej. Konkurs był podzielony na sześć konkurencji, w których brali udział uczniowie klas szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum wraz z wychowawcami, natomiast uczniowie klasy III gimnazjum razem z panią Iwoną Ciecińską zajęli się jego przygotowaniem. Na początku dnia wszyscy spotkali się na krótkim apelu na sali gimnastycznej, podczas którego dowiedzieli się, na czym będzie polegała gra konkursowa. Wychowawcy klas otrzymali rozpiski, zgodnie z którymi mieli się udawać do miejc, w których znajdowały się  poszczególne zadania. Były to sale nr: 4, 8, 17, 7 oraz piwnica i patio.

 

Konkurencje dla poszczególnych etapów podstawówki oraz gimnazjum były wyróżnione kolorami:

- zielonym dla klas I-III SP

- niebieskim dla klas IV-VI SP

- czerwonym dla klas I-II gimnazjum

 

Uczniowie klasy III gimnazjum czekali na uczestnikówy gry w poszczególnych salach z przygotowanymi zadaniami konkursowymi o poziomie trudności dostosowanym do danej grupy wiekowej.

 

W pierwszej konkurencji uczniowie udali się do lasu zagadek, w którym musieli zdecydować, czy odnaleziona przez nich informacja jest prawdziwa czy fałszywa. Potem wzięli udział w zabawie plastycznej, w której ich zadaniem było pomalowanie portretu Idziego Radziszewskiego. Nastęnie udali się do kolejnej sali, gdzie musieli rozpoznawać wizerunki znanych postaci. Następną konkurencją był quiz wiedzy o patronie szkoły – ks. Idzim Radziszewskim. Piątą konkurencją było rozpoznanie jednej z patriotycznych pieśni. Na końcu uczniowie wyszli na patio, gdzie musieli wskazać na narysowanej mapie miejsca związane z historią Polski. Za każdą konkurencję była przyznawana odpowiednia liczba punktów. Potem kartę ze zdobytymi punktami zdawali pani Iwonie Ciecińskiej.

 

Rozstrzygnięcie gry terenowej odbyło się 29 marca o godzinie 900 na sali gimnastycznej. Wszyscy spotkali się na krótkim apelu, na którym poznali wyniki swoich zmagań. Z racji tego, że w tym konkursie nie były przyznawane miejsca, wszyscy okazali się wygranymi i w nagrodę otrzymali słodkości oraz dyplomy za udział. Mieli okazję również dowiedzieć się, ile zodbyli punktów.                    

 

Punktacja prezentowała się następująco:

 

klasa I SP – 23 pkt

klasa II SP – 23 pkt

klasa III SP – 23 pkt

klasa IV SP – 22 pkt

klasa V SP – 23 pkt

klasa VI SP – 23 pkt

klasa I A GIM – 26 pkt

klasa II A GIM – 20 pkt

klasa II B GIM – 21 pkt