UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

POŻEGNANIE ZIMY 21.03.2017r.

Zima, jak każda pora roku ma swoje uroki. Lubimy ją wszyscy , ale najbardziej chyba jednak dzieci. Ten okres, to dla nich prawdziwy raj na ziemi. Sanki, narty, łyżwy, śnieżki, lepienie bałwana- to jest to, co dzieci kochają najbardziej. Ale w tym roku, mimo, iż była naprawdę piękna, bogata w śnieg i mróz, wszystkim dała się we znaki. Wszyscy zaczęli już marzyć o cieplejszych dniach, zrzuceniu grubych ubrań czy o długich spacerach, na których nie marzną uszy. Ale wygonić ją w tym roku było bardzo trudno. Odchodziła i wracała i znów sypała śniegiem. Wszyscy, nawet dzieci, myśleli co zrobić, aby ją w końcu przegonić na dobre. Dlatego też dzieci z oddziału przedszkolnego, zerówki i klas I- III zaczęły przygotowywać się do powitania nowej pory roku- wiosny. W jaki sposób chciały to zrobić, chyba nie jest to dla nikogo żadną zagadką, bo przecież zwyczaj żegnania zimy a witania wiosny nie zmienia się od wieków. Każdy kto chce i kto może, topi lub pali wtedy słomianą kukłę – Marzannę. Uczniowie naszej szkoły przemaszerowali w barwnym korowodzie z własnoręcznie wykonanymi na lekcjach Marzannami na boisko, aby tradycji stało się zadość. Tam, razem z wychowawczyniami złożyli wszystkie smutne kukły na stosie i z radością spalili je żegnając w ten sposób długotrwałą zimę i radosnymi okrzykami tańcząc w kręgu i śpiewając piosenki przywitali wiosnę. Następnie wszystkie dzieci wybrały się na krótki spacer aby poszukać wiosny. I znalazły ją w wesołym śpiewie ptaków, ciepłych promykach słońca i pierwszych pąkach na drzewach.

B.Gawrysiak