UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Rajd po Puszczy Bolimowskiej

Organizatorem rajdu był łowicki odział PTTK. Głównym celem rajdu było uczczenie 156 rocznicy bitwy, jaką stoczył z wojskami rosyjskimi oddział powstańczy pod dowództwem Władysława Stroynowskiego 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. Autokarem dojechaliśmy do miejscowości Mogiły. Po przyjeździe przy pomniku została odprawiona polowa Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii bolimowskiej ks. Krzysztofa Chojnackiego. Następnie odbyło się złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców i zapalenie zniczy przez przedstawicieli władz samorządowych, organizatorów i uczestników. Wójt Gminy Bolimów pan Stanisław Linart podziękował zgromadzonym za udział w uroczystości i podkreślił, iż to dzięki Oddziałowi PTTK w Łowiczu, pamięć o wydarzeniach z przed lat jest wciąż żywa. Zgromadzeni zostali poczęstowani grochówką wojskową, przygotowaną przez gospodarzy terenu, następnie obejrzeli rekonstrukcję historyczną przestawiającą walkę oddziału powstańczego z Rosjanami, po czym wyruszyliśmy na 12 km trasę. Po przejściu ok. 7 km, w miejscowości Budy Grabskie, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami. Chętni wzięli udział w teście historyczno-przyrodniczym. Najmłodszym uczestnikiem, który przeszedł całą trasę rajdu był Hubert Jankowski, uczeń oddziału przedszkolnego w naszej Szkole. Tradycyjnie na styczniowy rajd przyjechało wiele grupy zorganizowanych. Grupa z naszej Szkoły okazała się najliczniejszą grupą zorganizowaną. Rajd zakończył się w miejscowości Skierniewice Rawka, skąd autokar przewiózł nas do Bratoszewic.