Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uczniowie gimnazjum wraz ze swymi opiekunami – panem katechetą oraz panią dyrektor udali się 16 września na pielgrzymkę do Torunia.

Najpierw skorzystaliśmy z uroków miasta i w sposób niekonwencjonalny zwiedziliśmy je. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na czteroosobowe zespoły, które rozpoczęły grę miejską. Uczniowie mieli za zadanie między innymi: napisać i dotrzeć do kościoła, w którym został ochrzczony Mikołaj Kopernik, zrobić grupowe zdjęcie pod Krzywą Wieżą, zdobyć pieczątkę lub podpis pracownika Informacji turystycznej, dowiedzieć się i napisać historię toruńskiego Flisaka, przepisać napis jaki widnieje na gzymsie pomnika najsłynniejszego polskiego astronoma oraz zjeść paczkę pierników. Następnie prejechaliśmy do kampusu Wyższej Szkoły Społecznej i Medialnej. Dołączyliśmy tam do młodzieży, która przybyła z całej archidiecezji łódzkiej by wraz z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim dziękować za tegoroczne Światowe Dni Młodzieży. Na świeżym powietrzu zjedliśmy obiad, zwiedziliśmy uczelnię, w której uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarsko – telewizyjnych oraz sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Następnie o godzinie 15:00 sanktuarium wypełniło się ponad 1200 młodymi uczestnikami na wspólnej modlitwie do Bożego Miłosierdzia oraz na Mszy świętej.

Po uczcie duchowej, edukacyjnej i turystycznej wróciliśmy do Bratoszewic.

 

-oprac. Zbigniew Motyl

Więcej na: https://www.youtube.com/watch?v=WN26VDcD_Yo&feature=youtu.be

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=53da8007fe1dcf7d3854ca9652e33b2e