UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uczniowie gimnazjum wraz ze swymi opiekunami – panem katechetą oraz panią dyrektor udali się 16 września na pielgrzymkę do Torunia.

Najpierw skorzystaliśmy z uroków miasta i w sposób niekonwencjonalny zwiedziliśmy je. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na czteroosobowe zespoły, które rozpoczęły grę miejską. Uczniowie mieli za zadanie między innymi: napisać i dotrzeć do kościoła, w którym został ochrzczony Mikołaj Kopernik, zrobić grupowe zdjęcie pod Krzywą Wieżą, zdobyć pieczątkę lub podpis pracownika Informacji turystycznej, dowiedzieć się i napisać historię toruńskiego Flisaka, przepisać napis jaki widnieje na gzymsie pomnika najsłynniejszego polskiego astronoma oraz zjeść paczkę pierników. Następnie prejechaliśmy do kampusu Wyższej Szkoły Społecznej i Medialnej. Dołączyliśmy tam do młodzieży, która przybyła z całej archidiecezji łódzkiej by wraz z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim dziękować za tegoroczne Światowe Dni Młodzieży. Na świeżym powietrzu zjedliśmy obiad, zwiedziliśmy uczelnię, w której uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarsko – telewizyjnych oraz sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Następnie o godzinie 15:00 sanktuarium wypełniło się ponad 1200 młodymi uczestnikami na wspólnej modlitwie do Bożego Miłosierdzia oraz na Mszy świętej.

Po uczcie duchowej, edukacyjnej i turystycznej wróciliśmy do Bratoszewic.

 

-oprac. Zbigniew Motyl

Więcej na: https://www.youtube.com/watch?v=WN26VDcD_Yo&feature=youtu.be

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=53da8007fe1dcf7d3854ca9652e33b2e