Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Witaj szkoło!

03 września 2018 Pani Dyrektor Ewa Piórkowska uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny witając po wakacyjnej przerwie  wypoczętych i pełnych werwy uczniów, ich rodziców  oraz nauczycieli. W tej uroczystej chwili społeczności szkolnej towarzyszyli goście:  Burmistrz Miasta-Gminy Stryków  - pan Andrzej  Jankowski, radny - pan Damian Drzewiecki, proboszcz bratoszewickiej parafii -  ksiądz Mateusz Cieplucha oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani Wiesława Piechucka.

 

Wszystkim w nadchodzącym roku życzymy sukcesów!!!