DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

28 lutego 2011

Uroczyste pożegnanie z Wicedyrektorem Krzysztofem Fortuną Dnia 28 lutego 2011 roku uroczyście pożegnaliśmy naszego wice dyrektora pana Krzysztofa Fortunę, kończącego pracę w Zespole Szkół nr 2.

zdjęcie miniatura27 lutego 2011

Uroczystości w Dobrej Dnia 27.02.2011 roku w Dobrej odbyły się uroczystości upamiętniające 148 rocznice bitwy pod Dobrą. W uroczystości tej naszą szkołę wraz z pocztem sztandarowym reprezentowali: Anna Chmurska, Karolina Gracik, Agnieszka Król, Kacper Kubicki i Sylwester Dworczyk wraz z Panią Dyrektor.

zdjęcie miniatura27 lutego 2011

Rajd pieszy PTTK "49 Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego" Dnia 27.02.11 roku uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Bratoszewicach wzięli udział w rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r., który odbył się w okolicach Dobrej.

zdjęcie miniatura