Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 30.03.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Reprezentantem naszej gminy był uczeń III klasy gimnazjum  ZSnr2 z Bratoszewicach Michał Grzegorczyk. Michał  w części pisemnej o wiedzy pożarniczej zdobył 35/40 punktów  i ,,śpiewająco '' poradził sobie również  z odpowiedziami na pięć pytań oraz rozpoznawaniem sprzętu gaśniczego.
Wygrywając eliminacje powiatowe zakwalifikował się do rundy wojewódzkiej, która odbędzie się w piątek 22 kwietnia w Opocznie. Już dziś trzymamy za Michała kciuki. Do konkursu Michał przygotowywany był przez nauczycielkę techniki Barbarę Antczak-Sadowską i strażaka Pawła Krzeszewskiego.
                                                                                 Barbara Antczak-Sadowska