Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 3 lutego 2016 roku odbył się etap szkolny VI edycji archidiecezjalnego konkursu wiedzy biblijnej „Słuchać Pana”, w którym uczestniczyło 8 osób z klas gimnazjalnych. Zakres materiału obejmował Księgę Jozuego oraz Ewangelię św. Mateusza. Na etapie archidiecezjalnym naszą szkołę reprezentowała będzie Olga Kowalczyk, która zdobyła ponad 75% wymaganych punktów.

- Zbigniew Motyl