DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok 2018/2019

Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce

Dla rodzica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 3 lutego 2016 roku odbył się etap szkolny VI edycji archidiecezjalnego konkursu wiedzy biblijnej „Słuchać Pana”, w którym uczestniczyło 8 osób z klas gimnazjalnych. Zakres materiału obejmował Księgę Jozuego oraz Ewangelię św. Mateusza. Na etapie archidiecezjalnym naszą szkołę reprezentowała będzie Olga Kowalczyk, która zdobyła ponad 75% wymaganych punktów.

- Zbigniew Motyl