Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 22.05.2014 po raz XIV odbył się Gminny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w ZSnr2 w Bratoszewicach. Do konkursu przystąpiły cztery szkoły:
Szkoła Podstawowa w Dobrej
Szkoła Podstawowa w Strykowie
Szkoła Podstawowa przy ZSnr1 w Strykowie
Szkoła Podstawowa przy ZSnr2 w Bratoszewicach.
Uczestnicy zmagali się z rozwiązaniem testu z 20 pytaniami wiedzowymi na temat Unii Europejskiej,przyporządkowaniu  obiektu architektonicznego do państwa i podanie miasta w którym się znajduje,oraz udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 3 pytania związane z historią i działalnością Unii Europejskiej.
Tegorocznymi zdobywcami trzech pierwszych miejsc były uczennice Szkoły Podstawowej w Dobrej.
I miejsce zajęła Lena Zaręba
II Kamila Rogulska
III Gabriela Bryszewska do konkursu uczennice przygotowywała pani Jolanta Lis.
Sponsorem tegorocznych nagród na konkurs był Wydział promocji Miasta i Gminy Stryków za co dziękujemy bardzo.