DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 22.05.2014 po raz XIV odbył się Gminny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w ZSnr2 w Bratoszewicach. Do konkursu przystąpiły cztery szkoły:
Szkoła Podstawowa w Dobrej
Szkoła Podstawowa w Strykowie
Szkoła Podstawowa przy ZSnr1 w Strykowie
Szkoła Podstawowa przy ZSnr2 w Bratoszewicach.
Uczestnicy zmagali się z rozwiązaniem testu z 20 pytaniami wiedzowymi na temat Unii Europejskiej,przyporządkowaniu  obiektu architektonicznego do państwa i podanie miasta w którym się znajduje,oraz udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 3 pytania związane z historią i działalnością Unii Europejskiej.
Tegorocznymi zdobywcami trzech pierwszych miejsc były uczennice Szkoły Podstawowej w Dobrej.
I miejsce zajęła Lena Zaręba
II Kamila Rogulska
III Gabriela Bryszewska do konkursu uczennice przygotowywała pani Jolanta Lis.
Sponsorem tegorocznych nagród na konkurs był Wydział promocji Miasta i Gminy Stryków za co dziękujemy bardzo.