UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 10 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach  rozpoczęła się  uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Licznie przybyłych gości, zwłaszcza babcie i dziadków, powitała Pani Dyrektor Ewa Piórkowska. Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami i nauczycielami przygotowali część artystyczną i słodki poczęstunek. Kiedy już babcie i dziadkowie oraz rodzice zasiedli przy ładnie nakrytych stołach rozpoczęły się przygotowane dla nich występy. Konferansjerami w tym dniu byli uczniowie klasy III gimnazjum Agnieszka Szcześniak i Mateusz Dudkiewicz. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się ,,najsłodsi’’ uczniowie szkoły, czyli przedszkolaki. Uczniowie klasy 0 zaprezentowali się w piosence o wspaniałych dziadkach. Uczniowie klasy I w wierszach i piosenkach pokazali jak ważną rolę w życiu ich pełnią babcie i dziadkowie. Po klasie I przyszedł czas na klasę II, która w nieco zmienionej wersji zaprezentowała ,,Czerwonego kapturka”. Występ klasy II zakończyła piosenka pt. ,,Moja babcia” w wykonaniu Milenki Markowskiej. Klasa III zaprezentowała się w skeczach i piosence dedykowanej dla najważniejszych w ich życiu osób – babci i dziadków. Uczniowie klasy IV  w piosence zabrali nas do czasów, kiedy królował chłopiec z gitarą, a za rogiem stali chłopcy radarowcy. Nieodzownym elementem stroju babci są korale. Nawiązując do tego klasa V zaprezentowała piosenkę Brathanków pt. ,,Czerwone korale”. Klasa VI zadedykowała dla gości piosenkę z pytaniem ,,Czy wszystkie babcie lubią walczyki”. Program artystyczny zakończył piękny wiersz w wykonaniu Zuzi Kaczor z klasy VI. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała wszystkim artystom, nauczycielom, rodzicom  za przygotowanie uroczystości oraz jeszcze raz życzyła wszystkim babciom i dziadkom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i jak najwięcej słońca każdego dnia. Było tak miło, że goście wraz z uczniami jeszcze długo rozmawiali i częstowali się smakołykami.