UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

30 stycznia 2013

Konkurs "Mój Patron" Uczniowie naszej szkoły z klas I - VI mieli możliwość uczestnictwa w konkursie plastycznym i multimedialnym pt. „MÓJ PARTON POMAGA MI OSIĄGNĄĆ ŚWIĘTOŚĆ” organizowanym przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej.

zdjęcie miniatura30 stycznia 2013

Udział w konkursie "140 książek na 140 lecie WAM" W listopadzie 2012 roku nasza szkoła włączyła się do konkursu „140 książek na 140-lecie Wydawnictwa WAM”. Odbywał się on w dwóch etapach...

zdjęcie miniatura29 stycznia 2013

Konkurs plastyczny "Święta Faustyna" Uczniowie naszej szkoły wysłali prace na konkurs plastyczny organizowany przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej oraz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

zdjęcie miniatura24 stycznia 2013

VII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ Już po raz kolejny uczniowie szkoły podstawowej z klas IV – VI mieli możliwość uczestnictwa w konkursie biblijnym organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi.

zdjęcie miniatura21 stycznia 2013

Dzień Babci i Dziadka Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowali program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka...

zdjęcie miniatura