DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

20 października 2016 roku był ważnym dniem w życiu uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach. Otóż tego dnia zdawali oni swój pierwszy egzamin ze zdobytych w tak krótkim czasie pobytu w szkole wiadomości i umiejętności. Do tego egzaminu zostali przygotowani przez swoją wychowawczynię Panią Barbarę Gawrysiak. A wszystko to po to, aby zostać uczniami szkoły. Były to dla nich chwile trudne, ale i pełne radości. Zanim przystąpili do uroczystego ślubowania zaprezentowali Dyrekcji Szkoły, rodzicom, nauczycielom i społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej swój program artystyczny. W swoich wierszach i piosenkach pokazali jak dzielnymi i samodzielnymi na codzień są pierwszakami, czego się uczą w szkole, jak dbają o swoje przybory, ale i o to co znajduje się w szkole. Pamiętali też o tym jak ważna jest na codzień grzeczność i przyjaźń, że tylko razem jest im wesoło i mogą pokonywać wszystkie trudności. Udowodnili też jak wiele wiedzą o Polsce, swojej Ojczyźnie i o wolności zdobytej kiedyś krwią i blizną. Wyśpiewali również jak ostrożnie i bezpiecznie poruszać się po drogach. Gdy już egzamin został pięknie zdany pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, po którym poprosiły Panią wicedyrektor Iwonę Ciecińską o pasowanie. Niezapomniały też o podziękowaniu dla rodziców. Na zakończenie uroczystości zarówno starsi jak i młodsi koledzy obdarowali pierwszaków drobnymi upominkami. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.