Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

20 października 2016 roku był ważnym dniem w życiu uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach. Otóż tego dnia zdawali oni swój pierwszy egzamin ze zdobytych w tak krótkim czasie pobytu w szkole wiadomości i umiejętności. Do tego egzaminu zostali przygotowani przez swoją wychowawczynię Panią Barbarę Gawrysiak. A wszystko to po to, aby zostać uczniami szkoły. Były to dla nich chwile trudne, ale i pełne radości. Zanim przystąpili do uroczystego ślubowania zaprezentowali Dyrekcji Szkoły, rodzicom, nauczycielom i społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej swój program artystyczny. W swoich wierszach i piosenkach pokazali jak dzielnymi i samodzielnymi na codzień są pierwszakami, czego się uczą w szkole, jak dbają o swoje przybory, ale i o to co znajduje się w szkole. Pamiętali też o tym jak ważna jest na codzień grzeczność i przyjaźń, że tylko razem jest im wesoło i mogą pokonywać wszystkie trudności. Udowodnili też jak wiele wiedzą o Polsce, swojej Ojczyźnie i o wolności zdobytej kiedyś krwią i blizną. Wyśpiewali również jak ostrożnie i bezpiecznie poruszać się po drogach. Gdy już egzamin został pięknie zdany pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, po którym poprosiły Panią wicedyrektor Iwonę Ciecińską o pasowanie. Niezapomniały też o podziękowaniu dla rodziców. Na zakończenie uroczystości zarówno starsi jak i młodsi koledzy obdarowali pierwszaków drobnymi upominkami. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.