UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

20 października 2016 roku był ważnym dniem w życiu uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach. Otóż tego dnia zdawali oni swój pierwszy egzamin ze zdobytych w tak krótkim czasie pobytu w szkole wiadomości i umiejętności. Do tego egzaminu zostali przygotowani przez swoją wychowawczynię Panią Barbarę Gawrysiak. A wszystko to po to, aby zostać uczniami szkoły. Były to dla nich chwile trudne, ale i pełne radości. Zanim przystąpili do uroczystego ślubowania zaprezentowali Dyrekcji Szkoły, rodzicom, nauczycielom i społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej swój program artystyczny. W swoich wierszach i piosenkach pokazali jak dzielnymi i samodzielnymi na codzień są pierwszakami, czego się uczą w szkole, jak dbają o swoje przybory, ale i o to co znajduje się w szkole. Pamiętali też o tym jak ważna jest na codzień grzeczność i przyjaźń, że tylko razem jest im wesoło i mogą pokonywać wszystkie trudności. Udowodnili też jak wiele wiedzą o Polsce, swojej Ojczyźnie i o wolności zdobytej kiedyś krwią i blizną. Wyśpiewali również jak ostrożnie i bezpiecznie poruszać się po drogach. Gdy już egzamin został pięknie zdany pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, po którym poprosiły Panią wicedyrektor Iwonę Ciecińską o pasowanie. Niezapomniały też o podziękowaniu dla rodziców. Na zakończenie uroczystości zarówno starsi jak i młodsi koledzy obdarowali pierwszaków drobnymi upominkami. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.