Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

55 Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r.

Dobra 2017

W dniu 25.02.2017r. grupa uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyła w Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego – Dobra 2017. Na miejsce zbiórki rajdu dojechaliśmy dość wcześnie więc czas oczekiwania na start kilku uczniów wykorzystało na poszukiwania keszy. W ciągu kilkunastu minut udało im się podjąć dwie skrytki.

Początek trasy rajdu to las Łagiewnicki w okolicach szpitala. Następnie udaliśmy się w kierunku miejscowości Skotniki, Klęk i Kiełmina aż dotarliśmy do strażnicy OSP Dobra. Na trasie rajdu przewodnik opowiadał nam o funkcjonowaniu i bioróżnorodności Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, walkach toczonych na Ziemi Łódzkiej w czasie Powstania Styczniowego oraz historię wyznania mariawickiego w Polsce.

W sali OSP mogliśmy posilić się herbatą i słodkościami a w międzyczasie uczestniczyliśmy w teście wiedzy nt. funkcjonowania PKWŁ. Po odpoczynku udaliśmy się na pobliski cmentarz, na którym znajduje się pomnik poległych powstańców. Przewodnik PTTK przypomniał na działania powstańcze w okolicy wsi Dobrej, następnie oddaliśmy poległym hołd minutą ciszy oraz złożyliśmy kwiaty i znicze.

Podczas rajdu dopisywały dobre nastroje oraz słoneczna i lekko zimowa aura.

Dziękujemy wszystkim za udział!