UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

30 kwietnia 2016

Projekt edukacyjny "W jakim stopniu j.francuski wpłynął na j.polski?" W kwietniu grupa uczniów z klasy II a w ramach projektu edukacyjnego przeprowadziła w szkole podstawowej lekcje dotyczące zapożyczeń z j. francuskiego.

zdjęcie miniatura29 kwietnia 2016

VII Ogólnopolski Konkurs Multimedialny Z naszej szkoły uczeń Miłosz Kalinowski jako jedyny ze szkoły wziął udział w konkursie. Jego praca  zakwalifikowała się do finału. ..

zdjęcie miniatura27 kwietnia 2016

Warsztaty plastyczne w Dobrej W dniu 27.04.2016 uczniowie klas IV-V udali się na wiosenne warsztaty plastyczne organizowane przez Szkołę Podstawową w Dobrej.

zdjęcie miniatura29 kwietnia 2016

Koncert profilaktyczny 26 kwietnia 2016roku odbył się koncert profilaktyczny Wiesława ,,Blachy” Błażkiewicza.

zdjęcie miniatura22 kwietnia 2016

Pożegnanie majora Łupaszki Dnia 22 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszewicach przyłączyli się do pożegnania jednego z żołnierzy wyklętych – majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

zdjęcie miniatura