UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

9 czerwca 2017 roku o godzinie 950 rozpoczęło się podsumowanie projektów edukacyjnych klas II gimnazjum. Uczniowie byli podzieleni na 9 grup:

 

I grupa - „Nie obojętni – warto pomagać” - Natalia Sobierajska, Julia Frątczak, Mateusz Florczak, Martyna Mrzygłód i Katarzyna Stępniak pod opieką pani Wioletty Walak i pani Moniki Kalinowskiej

 

II grupa - „Cash, GPS i skarb jest” - Marcel Ruta, Aleksandra Horodecka, Sergiusz Rosiak i Adam Piątkowski pod opieką pani Elżbiety Foks

 

III grupa (II A) - „Jak uratować naszą planetę?” - Damian Miśkiewicz, Adam Koślin, Szymon Jęczkowski, Jakub Pytlos i Bartosz Pietrucha pod opieką pani Małgorzaty Rutkowskiej i pani Bogusławy Kosiorek

 

IV grupa (II B) - „Jak uratować naszą planetę?” - Dawid Łapacz, Piotr Pelski, Jakub Witczak, Bartosz Walerych i Kacper Kosma pod opieką pani Małgorzaty Rutkowskiej i pani Bogusławy Kosiorek

 

V grupa - „Przysłowia w Polsce i ich wpływ na przeszłość i współczesność” - Wiktoria Wójcik i Oliwia Dworczyk pod opieką pani Małgorzaty Chmurskiej

 

VI grupa - „Hand-made – tworzymy sami” - Bartosz Wiśniewski, Kamil Dobrowolski i Michał Serafiński pod opieką pani Elżbiety Foks i pana Zbigniewa Motyla

 

VII grupa - „Gry i zabawy edukacyjne” - Wiktor Szychowski pod opieką pana Piotra Banaszka i pani Aleksandry Miller

 

VIII grupa - „Proste modele silników elektrycznych” - Tristan Lewandowski, Krzysztof Kałuża i Dominik Kałuża pod opieką pana Janusza Bobrasa

 

IX grupa - „Młody fotograf czyli cudze chwalicie swego nie znacie” - Małgorzata Bartoszewicz pod opieką pani Aleksandry Miller

 

Każda grupa miała określoną ilość czasu na zaprezentowanie efektów swojej całorocznej pracy. Uczniowie przedstawili przebieg realizacji swoich projektów nauczycielom i młodszym kolegom z klasy I gimnazjum. Ich zadaniem było wyjaśnienie jaki był cel projektu, przedstawienie napotkanych trudności oraz powód wyboru danego projektu. Pojawiały się także prezentacje multimedialne, plakaty i gazetki. Mimo towarzyszącego stresu każda grupa starała się zaprezentować z jak najlepszej strony.

 

 

Agnieszka Szcześniak