Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Warsztaty Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień

W dniu 03.04.2019 roku nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez terapeutów z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień zrealizowali zajęcia dla uczniów. Klasy I, II, III uczestniczyły w warsztatach ,,Moc Emocji” podczas, których rozwijały umiejętności rozpoznawania swoich emocji oraz kryjących się za nich potrzeby. Klasy IV, V, VI były adresatami zajęć pt: "Game Over"- podczas, których pogłębiali wiedzę na temat zarożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu. Najstarsi uczniowie tj. klasy VII, VIII i IIIA skorzystali z warsztatów pt: "Elektroniczne CV". Celem zajęć było podkreślenie dlaczego należy zwracać szczególną uwagę na treści, które publikuje się w Internecie i jakie skutki może to nieść. Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji i pogłębiły wiedzę na tak ważne tematy. Zorganizowane zostały dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminnego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.