DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

Odpłatność za obiady za maj wynosi:

0a, 0b, 0c, klasy I - VI - 60 zł

klasy VII, VIII, IIIa - 45 zł

w sprawie odliczeń płatności za kwiecień -

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Warsztaty Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień

W dniu 03.04.2019 roku nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez terapeutów z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień zrealizowali zajęcia dla uczniów. Klasy I, II, III uczestniczyły w warsztatach ,,Moc Emocji” podczas, których rozwijały umiejętności rozpoznawania swoich emocji oraz kryjących się za nich potrzeby. Klasy IV, V, VI były adresatami zajęć pt: "Game Over"- podczas, których pogłębiali wiedzę na temat zarożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu. Najstarsi uczniowie tj. klasy VII, VIII i IIIA skorzystali z warsztatów pt: "Elektroniczne CV". Celem zajęć było podkreślenie dlaczego należy zwracać szczególną uwagę na treści, które publikuje się w Internecie i jakie skutki może to nieść. Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji i pogłębiły wiedzę na tak ważne tematy. Zorganizowane zostały dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminnego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.