UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

BIWAK

 

W dniach 5-6 grudnia uczniowie z naszej szkoły wraz z opiekunami wyruszyli pociągiem na biwak organizowany w Łódzkiej szkole. Spędzili niezapomniane chwile z uczniami ze szkół Łodzi i Popowa a także harcerzami z Głowna.Około godziny 21.00 wszystkie szkoły przedstawiły się.Po zapaleniu symbolicznych świec i zakończeniu pierwszej części wszyscy śpiewali piosenki harcerskie przy akompaniamencie gitary. W przerwie można było porozmawiać i poznać się, a następnie nadszedł czas na na odnowienie wspomnień z wajzdu na litwę poprzez obejrzenie zdjęć i prezentacji. Po kolacji każdy mógł obejrzeć film "Czacha dymi" odpocząć lub porozmawiać, a potem znów rozpoczęło się śpiewanie.W sobotę jeszcze przed południem uczestnicy biwaku spotkali się na lodowisku gdzie każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności na lodowisku. Wszystkim wychodziło to świetnie pomimo nielicznych upadków. Były to ostatnie wspólne chwile wszystkich uczestników podczas tego spotkania. Po zebraniu pożegnaniu i sił wróciliśmy do domu. Zmęczeni ale z cudownymi wspomnieniami ! Czekamy na kolejny taki wyjazd.

Karolina Florczak