Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 28.02.2015 grupa 42 uczniów i 6 opiekunów (Pan Łukasz Kaźmierczak, Janusz Bobras, Łukasz Walak, Pani Wioletta Walak, Danuta Dyjas i Barbara Antczak-Sadowska) oraz jeden rodzic Pani Iwona Bartnik wybrali się już na kolejny rajd organizowany przez PTTK w Łodzi.

Trasa tegorocznego rajdu przebiegała przez miejscowość: Skoszewy- Ługi-Orzechówek- Dobra, łącznie grupa uczestników rajdu miała do przejścia prawie 10 km. Najmłodszymi uczestniczkami rajdu były dziewczynki Malwinka i Dąbrówka z klasy III SP. Dziewczęta wspaniale sobie radziły podczas trudności napotykanych na naszej rajdowej drodze.

Kierownikiem naszej trasy był pan Andrzej Górecki człowiek bardzo cierpliwy i wyrozumiały, który wspierał nas podczas całej trasy, a kierownikiem całego rajdu był pan Adam Amdt.

Pan Adam podczas postoju przy kamieniu-pomniku Marii Piotrowiczowej opowiadał piękną historię jej ciekawego, ale bardzo krótkiego życia oraz już na zakończenie rajdu na cmentarzu w Dobrej wraz wszystkimi uczestnikami z innych szkól i organizacji dokonał złożenia kwiatów, zapalenia znicza i uroczystego podsumowania i zakończenia 53 Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego –DOBRA 2015.

Rajd DOBRA 2015 możemy zaliczyć za bardzo udany i z niecierpliwością czekamy na kolejne.