Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

80 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września na Cmentarzu Mariawickim w Strykowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 r. Ceremonia rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przed bramą cmentarza i przemarszem w stronę pomnika żołnierzy poległych w 1939 roku w obronie Ojczyzny.
Przy pomniku odśpiewany został hymn państwowy oraz odprawiona została modlitwa przez kapłana . M. Stanisława Bankiewicza. i ks. Wojciecha Jędrzejczyka. Rys historyczny wraz z poruszającą oprawą muzyczną przygotował łódzki aktor Pan Krzysztof Kaczmarek. Wiązanki kwiatów na mogile ofiar Września 1939 roku złożyły delegacje władz samorządowych i powiatowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Strykowie, Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie, szkół, delegacji NSZZ „Solidarność” i zaproszeni goście. Nie zabrakło również delegacji z naszej szkoły, która złożyła kwiaty oraz oddała hołd poległym.