Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

• możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;

• wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;

• możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;

• organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

• organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;

• możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

• organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.