DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok 2018/2019

Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce

Dla rodzica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 7 listopada 2017 roku odbyło się podsumowanie akcji "Podaj łapę'. Uczniowie z całej szkoły mieli możliwość przynoszenia karmy i korków dla zwierząt ze schroniska, a na lekcjach techniki szyli poduszki. Naszą szkołę odwiedziły dwie wolontariuszki ze schroniska w Głownie - Agnieszka Wojcieszek i Oliwia Różycka. Pokazały one ciekawą prezentację zachęcającą do adopcji zwierząt, przedstawiły one również korzyści jakie płyną z pomagania w schronisku. Natalia Sobierajska