AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 25 maja odbyła się w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Łodzi gala konkursowa, podczas której biskup Marek Marczak wraz z organizatorami podsumowali tegoroczne konkursy religijne: plastyczne, multimedialne, biblijne, wiedzy teologiczno – religijnej. Podczas uroczystości uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy: Krystian Bartnik z kl. V za zajęcie II miejsca w konkursie multimedialnym „Czego uczy nas św. Siostra Faustyna” oraz Olga Kowalczyk z klasy III gimnazjum za zajęcie III miejsca w archidiecezjalnym konkursie wiedzy biblijnej „Słuchać Pana”.

 

- Zbigniew Motyl