Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Trening Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Dnia 15.12.2014r odbył się trening MDP Bratoszewice na sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Bratoszewicach. Młodzi strażacy ćwiczyli musztrę, zwijanie i rozwijanie węży oraz podpinanie ich do prądownicy i rozdzielacza. Była to namiastka rozwinięcia linii gaśniczej.
Treningi odbywają się pod okiem p. Łukasza Kaźmierczaka oraz absolwenta naszej szkoły Piotra Burtki.
Szkoda tylko, że frekwencja była nie za duża. Miejmy nadzieję, że na następnym treningu po Nowym Roku będzie można ujrzeć więcej uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
Serdecznie zapraszamy na kolejne treningi! ;)


Ola Pelska