Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Sukcesy plastyczne uczniów SP Bratoszewice

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bratoszewicach bardzo chętnie uczestniczą w konkursach plastycznych organizowanych przez DK w Strykowie .Tegorocznym zadaniem świątecznym było wykonanie bożonarodzeniowego wieńca.

Do konkursu przystąpiło 6 uczniów a 4 z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia.

I miejsce zajął Marcel Ruta z klasy 6

II miejsce Natalia Ruta z klasy 4

Dwa wyróżnienia zdobyła Olga Kowalczyk z klasy Ia gimnazjum i Natalia Śliwkiewicz z klasy V .

Wykonane wieńce były bardzo ładne i pracochłonne co możemy zobaczyć na poniższych zdjęciach .

Gratulujemy naszym ,,Plastykom’’.

 

BA-S.