Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

 Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. 18 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również  do naszego przedszkola. Dzieci tego dnia były bardzo szczęśliwe, zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie dla niecodziennego gościa. Tego dnia było wiele radości i uśmiechu.


A. Kowalska