Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

28 lutego był ostatnim dniem karnawału. Jak każe staropolski zwyczaj, w tym dniu wszyscy powinniśmy przebierać się i bawić, bo przed nami długi post. I tak też się stało w naszej szkole. Każda klasa przebrała się zgodnie z wcześniej wylosowanym tematem. Od godziny 1035 na sali gimnastycznej trwała prezentacja przebranych osób. Najmłodsi uczniowie szkoły – klasy 0 – II – przenieśli nas w świat bajek – na sali aż się roiło od księżniczek, wróżek, książąt, supermanów, skrzatów i innych baśniowych stworów. Klasa III wraz z wychowawczynią – panią Danutą Dyjas – przebrała się za kibiców, natomiast uczniowie klasy IV zaprezentowali się w tradycyjnych strojach japońskich. Klasa V waz z panią Małgorzatą Rutkowską przedstawiła stroje meksykańskie. Uczniowie klasy VI z wychowawcą przenieśli nas w klimat gorącej Hiszpanii. Klasa I a gimnazjum zaprezentowała się w strojach greckich. Jamajskie stroje przedstawili uczniowie klasy II a gimnazjum z wychowawczynią, natomiast klasa II b wraz z panem Łukaszem Kaźmierczakiem przebrana w hinduskie stroje odegrała krótkie przedstawienie. Na końcu klasa III a gimnazjum zaprezentowała się w strojach arabskich.

 

Agnieszka Szcześniak