Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 roku na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego. Nie zabrakło nagród dla zasłużonych, gratulacji i podziękowań. Był to również czas pożegnania klasy 8 SP oraz uczniów z 3 gimnazjum.

A teraz już tylko cieszyć się WAKACJAMI :)