Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Bezpieczne ferie

W dniu 05.02.2019 r. naszą placówkę odwiedzili funkcjonariusze z Komendy Policji w Strykowie. Nie dlatego, że chcieliby kogoś aresztować ;) Zawitali do nas z prelekcją na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Przekazali wiele cennych wskazówek, które mamy nadzieję, że zostana w głowach nie tylko na czas ferii zimowych.