Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe „Otwórz oczy, zobacz więcej”. Inscenizacja, której wydarzenia rozgrywały się częściowo w czasach współczesnych podkreśla ogromne znaczenie niesienia pomocy potrzebującym i duchowego przeżywania świąt, w których to Jezus zajmuje pierwsze miejsce, choć wielu z nas o tym zapomina. Sztuka zachęca widzów do zastanowienia się, czy Jezus narodzony przed dwoma tysiącami lat, jest jeszcze obecny w naszym życiu? Próbą odpowiedzi na powyższe pytanie, było zdanie jednego z aktorów: „Jeżeli we wszystkim szukasz Jezusa, znajdziesz Go”. Przedstawienie zostało przygotowane przez młodzież z klasy III gimnazjum pod kierunkiem p. katechety – Zbigniewa Motyla. W jasełka włączyli się również nauczyciele, którzy pod kierunkiem p. Bożeny Urquidi przygotowali kolędy.

 

- Zbigniew Motyl