Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

City Trial Łódź - kolejna odsłona

W drugim dniu lutego odbył się już czwarty bieg z zimowego cyklu City Trial. Czwarta runda biegowa okazała się bardzo wymagająca ze względu na trudne warunki biegowe. Uczniowie naszej szkoły świetnie poradzili sobie i wielu z nich zajęło czołowe miejsca. Poniżej fotorelacja.