Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W piątek 12.05.2017 roku uczennice klasy 6 SP- M. Danych, W. Roszczypała, O. Burtka, W.Walerych, M. Wosińska i N. Ruta wraz z opiekunką P. Aleksandrą Miller wzięły udział w VII Gminnej Olimpiadzie Historyczno- Sportowej, która odbyła się w SP w Niesułkowie. Nasze uczennice konkurowały z kilkoma innymi szkołami  gminy w dwóch konkurencjach- sprawnościowej i z wiedzy historycznej. Dziewczyny przygotowane przez P. Małgorzatę Chmurską oraz P. Łukasza Kaźmierczaka dzielnie  zmagały się z pytaniami testowymi i w zawodach sportowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.