AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W piątek 12.05.2017 roku uczennice klasy 6 SP- M. Danych, W. Roszczypała, O. Burtka, W.Walerych, M. Wosińska i N. Ruta wraz z opiekunką P. Aleksandrą Miller wzięły udział w VII Gminnej Olimpiadzie Historyczno- Sportowej, która odbyła się w SP w Niesułkowie. Nasze uczennice konkurowały z kilkoma innymi szkołami  gminy w dwóch konkurencjach- sprawnościowej i z wiedzy historycznej. Dziewczyny przygotowane przez P. Małgorzatę Chmurską oraz P. Łukasza Kaźmierczaka dzielnie  zmagały się z pytaniami testowymi i w zawodach sportowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.