Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wizyta w Domu Dziecka

W dniu 04.12.2018r. grupa uczniów z klas VIII i IIIA ze Szkolnej Grupy Wolontaryjnej wraz z opiekunami Wiolettą Walak i Moniką Kalinowską odwiedziły zaprzyjaźniony Dom Dziecka w Grotnikach. Przedświąteczny wyjazd był świetną okazją do utrwalenia już istniejących i nawiązania nowych znajomości. Uczniowie, opiekunowie  i mieszkańcy Domu Dziecka wspólnie bawili się, a także wykonali ozdoby świąteczne. Wyjazd był okazją do obdarowania prezentami zakupionymi z funduszy zebranych podczas organizowanych w naszej szkole kawiarenek. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego spotkania.