UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W minioną niedzielę 5.11.17 r. w łódzkim Parku Baden Powella odbył się drugi bieg z zimowego cyklu City Trial. Naszą Szkołę łącznie reprezentowało 34 uczniów. Najmłodszym startującym uczniem był Iwo Kunikowski, który jako piąty spośród zawodników swojego rocznika ukończył bieg na dystansie 300 metrów. Uczennica Maria Wróblewska * klasa II SP), zajęła piąte miejsce. Znakomicie wypada już po raz drugi Amelia Pach (klasa IV), zajmując już po raz drugi pierwsze miejsce. Szymon Kosma uczeń klasy V zajął drugie miejsce na dystansie 1 km, uzyskując czas 3.14 min. Miesiąc wcześniej Szymon w swoim biegu zwyciężył z czasem 3.12 min. Klasy gimnazjalne reprezentował Marcel Ruta, zajmując 5 miejsce. Wszystkim startującym gratulujemy wytrwałości w pokonywaniu dość trudnej trasy biegowej.
W czasie trwania zawodów opiekę nad uczniami sprawowali: p. Barbara Antczak – Sadowska, p. Małgorzata Rutkowska, p. Danuta Dyjas i p. Łukasz Kaźmierczak. Następna seria biegów 10 grudnia.