Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

3 marca 2017 roku uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką pani Beaty Brzezińskiej i pani Wioletty Walak wzięli udział w XX Łódzkich Targach Edukacyjnych. Jubileuszowa edycja tej imprezy odbyła się w hali Expo-Łódź pod hasłem: „Łódzkie Targi Edukacyjne kreują przyszłość zawodową młodzieży”. Swoją ofertę zaprezentowało ponad 120 placówek edukacyjnych z Łodzi i okolic.

Łódzkie Targi Edukacyjne to jedno z najważniejszych wydarzeń branży edukacyjnej w Polsce. Podczas dwóch dni na targach prezentowana była kompleksowa oferta szkół i uczelni oraz placówek zajęć pozaszkolnych. Dzięki temu mogliśmy poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego oraz porozmawiać z uczęszczającymi do nich uczniami i uczącymi w nich nauczycielami.

 

 

Agnieszka Szcześniak