Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Konkurs biblijny

Dnia 1 kwietnia 2016 r. w gmachu Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi odbył się ARCHIDIECEZJALNY KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ „SŁUCHAĆ PANA". Tym razem uczestnicy mieli za zadanie zmierzyć się z pytaniami odnoszącymi się do Ewangelii św. Mateusza i Księgi Jozuego. Test składał się z kilkunastu pytań zamkniętych oraz kilku pytań otwartych, a uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 50 punktów. W rywalizacji na ostatnim etapie – archidiecezjalnym, wzięło udział 29 uczestników. Naszą szkołę reprezentowała Olga Kowalczyk pod opieką pana katechety - Zbigniewa Motyla, której udało się zająć III miejsce.

- Olga Kowalczy