Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

We wtorek 4 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas IV i V Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach nt. Bezpieczeństwa w internecie. Warsztaty w naszej szkole prowadził pan Maciej Dowgiel, który w sposób ciekawy przedstawiał zagrożenia płynące z internetu. Szkoła Podstawowa wzięła udział w kompleksowym projekcie kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci - CYBERNAUCI. CYBERNAUCI to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium  
Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.  W miniony wtorek odbyły się warsztaty dla klas IV i V w maju planujemy warsztaty dla klasy VI, nauczycieli i rodziców.


B.Kosiorek