Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Llist Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w sprawie zagrożeń związanych z zachorowaniami na odrę

application/pdf List_MEN_rodzice.pdf (1.2 MB)