W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Na zajęciach technicznych uczniowie klasy IV pod okiem nauczycielki zostali przeszkoleni pod względem teoretycznym i praktycznym z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie układamy osobę, która straciła przytomność, ale oddycha a jakie czynności wykonać kiedy osoba jest nie przytomna i nie oddycha. Szkolenie medyczne jest jednym z wymagań jakie  uczniowie muszą uzyskać, aby zdawać na kartę rowerową. Uczniowie byli  bardzo chętni do udzielania pomocy na manekinie, ale jak będzie w rzeczywistości kiedy staną się świadkiem takiej sytuacji? Miejmy nadzieje, że umiejętności zdobyte na lekcji techniki pomogą im uratować czyjeś życie.
B.A.S