Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie informatycznym, „Mój zawód - moje miejsce pracy” zorganizowanym przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu. Konkurs miał na celu przygotowanie prezentacji multimedialnej,
w której przedstawią atrakcyjny zawód. Ich zadaniem było umieścić
w niej informacje na temat zawodu oraz zdjęcia. Dodatkowo mogli przeprowadzić wywiad z osobą, która pracuje w tym zawodzie. Dnia
9 marca 2015 roku konkurs został rozstrzygnięty. Aleksandra Pelska
i Wiktoria Ferenc - uczennice klasy III gimnazjum otrzymały wyróżnienie i nagrody. Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkie prace były bardzo dobre.

Z.M