DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 18 listopada odbyła się Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w PSSE w Zgierzu na szczeblu powiatowym. Naszą szkołę reprezentowali: Adam Czerwonka Miłosz Kalinowski i Paweł Majchrzak. Wyniki tego etapu zostały ogłoszone 1 grudnia i jednocześnie okazało się że największą ilość punktów spośród wszystkich reprezentantów powiatu uzyskał Miłosz Kalinowski. Zwycięstwo w etapie powiatowym daje awans w Olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 16 grudnia w Łodzi.