Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego

                                                                                                                 

Biblioteka Szkoły Podstawowej im.ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach liczy ok 9000 woluminów.

 • literatury pięknej (w tym pozycje z literatury obcej),
 • literatury dla młodzieży i dzieci,
 • literatury obyczajowej,
 • fantastyki,
 • książek przygodowych , przyrodniczych, historycznych,
 • biografii znanych pisarzy.

Znajdziecie u Nas również:

 • literaturę popularno – naukową:
 •       słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki metodyczne, informatory, kompendium wiedzy, albumy, atlasy,
 • czasopisma:
 •       przyrodniczo ekologiczne: „Ekoświat”,  „Aura”,
 •       historyczne „Mówią Wieki”,                                        
 •       dla nauczycieli z poszczególnych przedmiotów,
 •       komiksy dla najmłodszych,
 • książki poświęcone historii teatru, telewizji, muzyce, technice i plastyce,
 • materiały multimedialne:
 •       kasety magnetofonowe,
 •       kasety video i płyty CD.


W bibliotece są podręczniki i czasopisma dla nauczycieli bibliotekarzy. Jest prenumerata  czasopisma „Biblioteka w  szkole”. Ciekawostki i nowości można znaleźć w „Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza”. Biblioteka udostępnia uczniom korzystanie z ksero.
Od wielu lat w naszej bibliotece prowadzona jest komputeryzacja, za pomocą programu komputerowego MOL. Na chwilę obecną wpisanych jest 5500 pozycji.Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im.ks. Idziego Radziszewskiego

application/pdf Regulamin_biblioteka.pdf (46.1 kB)